Functie-analyse en -criteria

Week 2


Les 2A - Functie-analyse en -criteria

Voorbereiding:

Student maakt toelatingstoets via Socrative voorafgaande aan de 1e les van de betreffende week.

Lezen:

  • Hoofdstuk 3.3

Bekijk kennisclips: