Presentaties groep X en Y

Week 7

Deze week presenteren jullie als HRM’ers het recruitment- en onboardingplan aan de directie van jullie organisatie. Informeer, overtuig en verkoop jullie ideeën!

Let wel, jullie worden geacht straks als recruiter een wervende presentatie te geven. Dit doe je zowel aan in- als externe belanghebbenden. Hier laat je dus zien wat je in huis hebt.

Verkoop jezelf, de organisatie en de functie! Hoe serieuzer je dit doet, des te groter het effect.

Inhoud van de presentatie:

a.     Organisatie, relevante arbeidsmarkt en doelgroepen

b.     EVP, wervingsactiviteiten en media

c.     Selectieproces

d.     Selectie-instrumenten

e.     Onboarding

De presentatie wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan. Relevante documenten worden als bijlage bij de schriftelijke opdrachten toegevoegd.


Les 7A - Presentaties groep X


Les 7B - Presentaties groep Y