Selectiegesprekken

Week 6


Les 6 - Selectiegesprekken

Voorbereiding:

Student maakt toelatingstoets via Socrative voorafgaande aan de 1e les van de betreffende week.

Lezen:

  • Hoofdstuk 6 - §6.4