Wervingsstrategie & Social media

Week 3


Les 3A - Onderdelen wervingsstrategie

Voorbereiding:

Student maakt toelatingstoets via Socrative voorafgaande aan de 1e les van de betreffende week.

Lezen:

  • Artikelen en links in Scholar

Bekijk kennisclips: