Presentaties project-opdracht en/of peerfeedback

Blok 2 - Week 6 & 7


Uitleg presentatie

Jullie presenteren als HRM-ers het recruitment- en onboardingplan aan de directie van jullie organisatie. Informeer, overtuig en verkoop jullie ideeën!

Let wel, jullie worden geacht straks als recruiter een wervende presentatie te geven. Dit doe je zowel aan in- als externe belanghebbenden. Hier laat je dus zien wat je in huis hebt. Verkoop jezelf, de organisatie en de functie! Hoe serieuzer je dit doet, des te groter het effect.

Zie ook het evaluatieformulier als download.

Inhoud van de presentatie:

 • Organisatie en profiel van de kandidaat
 • Profiel: functie, persoon, context organisatie
 • Vacaturetekst
 • Wervingsactiviteiten en Mediums
 • Selectiecriteria
 • Hoe en wat sollicitatiegesprekken
 • Aanvullend selectie-instrument(en)
 • Onboarding

De presentatie wordt beoordeeld met voldaan/niet voldaan.


Opdracht peerfeedback

Feedback op draaiboek onboarding van medestudenten

Deze les staat in het teken van peer-feedback. De groepen beoordelen elkaars werk en bespreken dit. De groepen worden aan elkaar gekoppeld. Het gemaakte werk door de ene groep wordt naar de andere groep gezonden en vice versa.

Hiertoe is het belangrijk dat de instructies worden opgevolgd. Deze worden door de vakdocent toegelicht.

 • op afgesproken datum concept gereed, incl. alle onderdelen en verzonden. Eerder mag, later niet!
 • Versturen naar alle leden van de andere groep.
 • Leden van de groep bereiden individueel voor én leveren dit in via Socrative (denk aan – 0,5 aftrek).

De vragen die beantwoord worden in de individuele voorbereiding zijn :

 1. Hoe beoordeel je het onderdeel …. van de betreffende groep?
   
 2. Beschrijf in elk geval per onderdeel een positief element en een element in de uitwerking die voor verbetering vatbaar is.

Licht je beoordeling toe o.b.v. de geleerde theorie. Wees grondig, uitgebreid en kritisch, alleen dan leer je ervan en van elkaar! Gun het dus je klasgenoot.

Tijdens de les bespreekt elk groep dit en geeft een definitieve groepsevaluatie aan de beoordeelde (groepen)

 


Testen deze week via Socrative:

Klik op het Socrative plaatje om naar Soctrative.com te gaan. Vul daar de code in die je van de docent hebt gekregen voor de test van deze week.

Klik op het Socrative plaatje om naar Soctrative.com te gaan. Vul daar de code in die je van de docent hebt gekregen voor de test van deze week.