De praktijk!

Blok 2 - Week 5


Op deze dag staat de beroepspraktiijk centraal middels gastsprekers en/of prakijktvraagstukken.

Nadere informatie volgt via de docent.

Let op. Bij deze dag is aanwezigheid verplicht. Indien men onverhoopt afwezig is, dan is er sprake van een vervangende opdracht. Deze is qua omvang afgestemd op de gemiste studiebelastingsuren.


Online lectures deze week:

Bekijk de volgende online lectures: