Project: Extra instrumenten

Blok 1 - Week 7


Leerdoelen:

  • verschillende selectiemiddelen beschrijven en hun validiteit en inzetbaarheid kennen
  • weten hoe je een passend selectieproces inricht;

Voorbereiding:

  • Student bestudeert Hf. 6
  • Student bekijkt relevante online colleges opnieuw
  • Student bereidt individueel de groepsopdracht voor m.b.t. overige selectiemiddelen

Maak de voorbereidingsopdracht in Socrative >>