De arbeidsmarkt - Vraag en Aanbod

Blok 1 - Week 2


Lesopzet deze week:

Leerdoelen:

 • Weten wat het begrip 'arbeidsmarkt' inhoudt;
 • De belangrijkste trends op de (internationale) arbeidsmarkt kennen;
 • Het effect van de arbeidsmarkt op recruitment begrijpen;
 • Het belang van een strategische personeelsplanning voor een organisatie kennen;
 • De relevante stappen voor het maken van een personeelsplan kennen;
 • Een afweging maken of je een vacature intern of extern invult;
 • Het belang van arbeidsmarktonderzoek kennen;
 • Weten hoe kandidaten/doelgroepen zich oriënteren en bewegen op de arbeidsmarkt.

Voorbereiding:

 • Student bestudeert Hf. 2 en 3
 • Student kijkt online colleges
 • Student maakt toelatingstoets


Testen deze week via Socrative:

Klik op het Socrative plaatje om naar Soctrative.com te gaan. Vul daar de code in die je van de docent hebt gekregen voor de test van deze week.

Klik op het Socrative plaatje om naar Soctrative.com te gaan. Vul daar de code in die je van de docent hebt gekregen voor de test van deze week.